Tổng cục Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội dự kiến tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho hướng dẫn viên du lịch

03/12/2021 170 0

Sample Plan