Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Sân Cu, Phường Long Thành Bắc, Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

0276 6286 688

atluavang@gmail.com

Điểm đặc trưng

Phòng riêng

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)