Căn Cứ Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN
Căn Cứ Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN
Căn Cứ Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN
Căn Cứ Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN
Căn Cứ Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN
Căn Cứ Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN
Căn Cứ Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: cancuchinhphu@gmail.com

Địa chỉ: xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Khu di tích nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 42km về hướng Bắc là căn cứ của Chính phủ và được bầu bởi Đại hội đại biểu quốc dân toàn miền Nam do Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam tổ chức. Cùng với Mặt trận, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang trong việc giành lại độc lập. Nơi đây ghi dấu thời khắc hào hùng đấu tranh chống Mỹ cứu nước của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu di tích nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 42km về hướng Bắc là căn cứ của Chính phủ và được bầu bởi Đại hội đại biểu quốc dân toàn miền Nam do Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam tổ chức. Cùng với Mặt trận, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang trong việc giành lại độc lập. Nơi đây ghi dấu thời khắc hào hùng đấu tranh chống Mỹ cứu nước của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí