Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: cancumattran@gmail.com

Địa chỉ: Xã Tân Lập, H. Tân Biên, T. Tây Ninh Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 54km đường bộ, cách di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam 10km, là tổ chức chính trị với mục đính đoàn kết toàn dân miền Nam Việt Nam chống Mỹ cứu nước, đánh đổ chế độ ngụy quyền tay sai, tiến tới thống nhất Việt Nam. Căn cứ nằm trong khu rừng già nguyên sinh. Khi đặt chân tới đây quý khách sẽ được sống lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam tạo bước phát triển mới của khối đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng kịp thời yêu cầu cuộc đấu tranh cách mạng trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao… Từ đó, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 54km đường bộ, cách di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam 10km, là tổ chức chính trị với mục đính đoàn kết toàn dân miền Nam Việt Nam chống Mỹ cứu nước, đánh đổ chế độ ngụy quyền tay sai, tiến tới thống nhất Việt Nam. Căn cứ nằm trong khu rừng già nguyên sinh. Khi đặt chân tới đây quý khách sẽ được sống lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam tạo bước phát triển mới của khối đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng kịp thời yêu cầu cuộc đấu tranh cách mạng trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao… Từ đó, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí