Ở Tây Ninh, thờ cúng Quan lớn Trà Vong từ lâu đã trở thành một hình thức tín ngưỡng dân gian đặc biệt. Cho đến nay, ngày giỗ của ông Huỳnh Công Giản - Quan lớn Trà Vong hằng năm đã trở thành một lễ hội dân gian thực sự với sự tham dự của đông đảo nhân dân trong, ngoài địa phương, được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 3 Âm lịch hằng năm. Vào ngày lễ, nhiều nơi tổ chức hát bội và các hình thức sinh hoạt văn hóa, dân gian phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nghi thức lễ giỗ gần giống như lễ hội đình ở Nam bộ và trong khu vực Tây Ninh. Lễ vật dâng cúng chủ yếu là các thức ăn mặn, heo, gà, hương, hoa, đèn, nến... Có chủ tế và các lễ sinh cũng như có ban cổ nhạc tham dự, tấu các bản nhạc dân tộc khi hành lễ. Phần Hội trong lễ hội Quan Lớn Trà Vong mang tính dân gian đậm nét như múa hát, múa lân, biểu diễn võ thuật, đờn ca tài tử - cải lương… Không khí lễ hội
rộn ràng.