Sơn La: tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La

22/02/2021 30/09/2021

132 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La.

Thời gian:

– Phát động và thông báo rộng rãi về cuộc thi: Tháng 2/2021.

– Hạn nộp tác phẩm dự thi chậm nhất tính theo dấu bưu điện hoặc Email: ngày 15/8/2021.

– Tổ chức chấm điểm, chỉnh sửa, bổ sung và trao giải cuộc thi: Tháng 9/2021 (Thời gian chính thức BTC thông báo sau).

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu