Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Du lịch lần thứ 17 năm 2021

22/04/2021 25/04/2021

348 0

Nhằm giảm thiểu tác động và góp phần phục hồi ngành Du lịch cả nước trong và sau dịch Covid-19, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tp.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021.

Thời gian: dự kiến từ ngày 22 – 25/4/2021.

Địa điểm: Khu B, Công viên 23/9, Quận 1, Tp.HCM.

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu