Thông báo: Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021

18/02/2021 30/09/2021

146 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021.

– Thời gian phát động: Tháng 02 năm 2021;

– Thời gian nhận ảnh: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/09/2021;

– Trao giải: Tháng 11/2021.

Bản đồ

Lịch trình mẫu