Thông báo: Lai Châu tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch Lai Châu” năm 2021

01/01/2021 31/10/2021

Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

192 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch Lai Châu” năm 2021.

– Thời gian phát động: Tháng 01 năm 2021;

– Thời gian nhận ảnh: Từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2021;

– Thời gian chấm giải: Tháng 11 năm 2021;

– Trao giải: Trước ngày 30/12/2021.

Nguồn: Phòng Thông tin tư vấn du lịch - TTTTXTDL TN

Bản đồ

Lịch trình mẫu