Nhà khách Bưu Điện

01, Phạm Công Khiêm, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
nhakhach@gmail.com
02763818678

Dịch vụ

Mô tả

Nhà khách bưu điện

Những điểm lân cận

Bản đồ