Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP

05/07/2021 511 0

Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP: hỗ trợ đến 3.710.000 đồng cho hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập…

Ngày 01/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2021) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ một số trường hợp). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được đó cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

Người lao động, thuộc nhóm đối tượng theo quy định, phải chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Ngoài ra, người lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian trên; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc thì được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.Thêm vào đó, Chính phủ cũng hỗ trợ thêm đối với người lao động đang mang thai, trẻ em, và hỗ trợ tiền ăn đối các trường hợp F0 và F1 theo quy định…

Đáng lưu ý, đối vói người lao động trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, Khoản 9- Mục II của Nghị quyết quy định: Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động một điểm rất hay và kịp thời của Nghị quyết khi Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022”. Với chính sách này,  nếu được chú trọng nắm bắt trong giai đoạn buộc phải tạm dừng nhiều hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hiện nay, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân viên, cải tạo và chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật… để trở lại hoạt động chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn sau dịch.

Nguồn: Đông Hùng - TTTTXTDL TN

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu