CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH ( người Việt Nam đi du lịch Việt Nam )

21/05/2020 2162 0
CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-SVHTTDL ngày 12/5/2020 của Sở Văn hoá, Thể  thao và Du  lịch về  thực hiện Chương  trình  “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm mới, dịch vụ mới tăng cường các các hoạt động kích cầu, khuyến mãi, giảm giá dịch vụ du lịch khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1.  Cụ  thể    các  nội  dung  của  Kế  hoạch  số  60/KH-SVHTTDL  ngày 12/5/2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề ra. (Link Kế Hoạch : https://drive.google.com/open?id=1ooEBVNRJFwsPc75A2hxkF5CFfQIEDhun)

2. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch  “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” góp phần thúc đẩy ngành du lịch Tây Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung khôi phục các hoạt động du  lịch bình  thường  tại  các  điểm  đến  du  lịch  trong điều  kiện bình  thường mới. ( Link Đăng Ký : https://drive.google.com/open?id=1lYPB-k0Aov4O6Vp7jQyfV6vB3c1Hkzdh).

Đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và gửi mẫu Phiếu đăng ký tham tham gia chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” về Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch Tây Ninh chậm nhất ngày 25/5/2020 hoặc email: duongntb@tayninh.gov.vn.

Link Văn bản triển khai Chương trình kích cầu Du lịch :

 https://drive.google.com/open?id=1vltvQV56OPm-2iyWkge7R1TUU0ulymhQ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu