Phát động cuộc thi Sáng tác tiêu đề – biểu tượng du lịch Mộc Châu

24/03/2021 75 0

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La tổ chức cuộc thi Sáng tác tiêu đề – biểu tượng du lịch Mộc Châu.

Thời gian:

Từ ngày 1/4/2021 đến 1/8/2021: nhận các tác phẩm dự thi (theo dấu bưu điện).

Từ ngày 15/8/2021 đến 2/9/2021: tổ chức chấm và trao giải cuộc thi.

Tải kế hoạch tại đây:

http://tayninhdulich.vn/wp-content/uploads/2021/03/23032021102739am-697-vv-ho-tro-tuyen-truyen-cuoc-thi-sang-tac-tieu-de-bieu-trung-du-lich-moc-chau.pdf

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu