Tây Ninh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022

24/05/2022 90 0

Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022.

 

 

Trạm cấp nước sạch huyện Tân Châu – Tây Ninh

 

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường là nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của việc quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước, vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 

Công văn yêu cầu các cấp ngành, địa phương tuyên truyền các thông điệp: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, người dân trong việc bảo đảm cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh”; “Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí”; “Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khoẻ của chính bạn và gia đình”… Các cấp ngành, địa phương tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khoẻ và phòng, chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung vào bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

 

UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các cấp ngành chức năng tổ chức đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; đẩy mạnh đầu tư xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.

 

 

 

 

 

Nguồn: tapchidulich.net.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu