Tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho hướng dẫn viên du lịch

03/12/2021 169 0

Tổng cục Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội dự kiến tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho hướng dẫn viên du lịch.

Đối tượng hưởng thụ: hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

  • Thời gian, địa điểm và hình thức học tập:

TT

Địa điểm

Thời gian

Hình thức học

Số lượng học viên (người)

1

Hà Nội

10/12 – 13/12/2021

Học trực tiếp tại hội trường

20

2

Hà Nội

11/12 – 14/12/2021

Học trực tuyến

100

3

KonTum

11/12 – 14/12/2021

Học trực tiếp tại hội trường

20

4

Hòa Bình

16/12 – 19/12/2021

Học trực tiếp tại hội trường

20

5

Hà Nội

18/12 – 21/12/2021

Học trực tiếp tại hội trường

20

6

Hà Nội

19/12 – 22/12/2021

Học trực tuyến

100

- Kết quả: Học viên tham gia khóa học đầy đủ và tuân thủ nội quy lớp học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn.

- Học phí: miễn phí.

Để Lớp bồi dưỡng , tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho hướng dẫn viên du lịch được tổ chức thành công và hiệu quả, Tổng cục Du lịch đề nghị Quý Hội phối hợp:

- Thông báo tới hội viên hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ;

- Lập danh sách theo mẫu kèm theo và gửi danh sách về Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trước ngày 05/12/2021.

- Kiểm soát và trao chứng chỉ cho học viên tham gia lớp học.

Kính phí ăn, ở, đi lại học trực tiếp, thiết bị học trực tuyến: cơ quan cử người đi học hoặc người học tự bố trí, sắp xếp. Ban Tổ chức ưu tiên học viên đăng ký sớm và sẽ gửi tài liệu đến đầu mối các Sở/Hội có hướng dẫn viên du lịch đăng ký tham gia khóa học. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

- Chuyên viên Nguyễn Thu Hương, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, email: huongnguyen210@gmail.com, điện thoại: 0385148056. Địa chỉ nhận công văn đăng ký: Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Chuyên viên chính Nguyễn Thanh Nga, Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, điện thoại: 04.39423760 - máy lẻ 180, email: thanhnga@vietnamtourism.gov.vn, di động: 0988756968.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu