Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh tham gia Ngày hội du lịch Tp Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021

06/12/2021 103 0

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh tham gia Ngày hội du lịch Tp Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến từ ngày 04/12 đến ngày 25/12/2021. Trung tâm tham dự hội chợ lần này với gian hàng có tên Du lịch Tây Ninh gồm giao diện 2D và 3D. Quý doanh nghiệp và du khách có thể tham quan gia hàng Tây Ninh tại 02 địa chỉ bên dưới.

https://ngayhoidulich.visithcmc.vn/expo/tour_360_index

https://ngayhoidulich.visithcmc.vn/expo/exhibitor-product/Du-l%E1%BB%8Bch-T%C3%A2y-Ninh-53

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu