ATM BIDV Phòng GD ĐT TX Tây Ninh -

14 Võ Văn Truyện - 2-Tây Ninh - Tây Ninh

Đt: 19009247

ATM BIDV Bưu điện Tây Ninh -

186, Đường 30/4, Khu phố 1, - 3-Tây Ninh - Tây Ninh

Đt: 19009247

ATM BIDV Bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng -

Số 79 Hòang Lê Kha - 3-Tây Ninh - Tây Ninh

Đt: 19009247

ATM BIDV Trụ sở chi nhánh -

492 Đường 30/4 - 3-Tây Ninh - Tây Ninh

Đt: 0276 3821 256

ATM BIDV KCN Phước Đông Bời Lời -

KCN Phước Đông Bời Lời - Phước Đông-Gò Dầu - Tây Ninh

Đt: 19009247

ATM BIDV 30/4 -

Số 492 Đường 30/4, Khu phố 5, P. 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Đt: 0276 3821 256

ATM BIDV PGD Hòa Thành -

81 Hùng Vương - Hòa Thành-Hòa Thành - Tây Ninh

Đt: 19009247

ATM BIDV PGD Tân Châu -

479 Lê Duẩn - Tân Châu-Tân Châu - Tây Ninh

Đt: 02763730777

ATM BIDV Chi cục thuế Gò Dầu -

274 QL 22B, Khu phố 1 - Gò Dầu-Gò Dầu - Tây Ninh

Đt: 0276 3765 449

ATM BIDV PGD Tân Biên -

77-79 Phạm Hùng - Tân Biên-Tân Biên - Tây Ninh

Đt: 19009247