Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh

626 đường 30/4, Khu phố 5, Hoà Thành, Tây Ninh, Vietnam

Đt: 0276 3822 145