Bưu điện Tây Ninh

186, Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Vietnam

Đt: 0276 3821 383

Taxi Mai Linh

113 Nguyễn Trãi, Tp Tây Ninh

Đt: 0276 38 38 38 38

Chi tiết