Rửa xe Phước Sơn

7A Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Đt: 0849391175