Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Căn cứ tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Phương Linh Garden

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Cafe kem Hội Ngộ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Xiên Que Khói

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59