Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Lạc Viên

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Di tích lịch sử và thắng cảnh Núi Bà Đen

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch LONG ĐIỀN SƠN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Rửa Xe Phước Sơn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 2
 • Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • VINCOM PLAZA

  Mở cửa: 09:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Hồ Dầu Tiếng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00