Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa khmer khedol

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00