Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 13:00 - Đóng cửa: 23:00

Số 29 Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, TP Tây Ninh Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

haidao.tnh@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)