Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

482, Điện Biên Phủ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

091 487 86 88

dulichthongminh@vienthongtayninh.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)