Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:30
  Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh Miễn phí

  Dương Minh Châu, TP.Tây Ninh Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 11:30
  Phương Linh Garden Miễn phí

  Số 134D đường Bời Lời, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 18:00
  Khu du lịch LONG ĐIỀN SƠN 500.000 đ

  Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 21:12
  Sông Quê Miễn phí

  Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh