Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:30
  Núi Bà Đen 400.000 đ

  Ninh Sơn, Tây Ninh , Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 12:18
  Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh Miễn phí

  Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 17:00
  Bò tơ Út Khương Miễn phí

  24 đường 3/2, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 22:07
  TocoToco Miễn phí

  Số 58, Đường Hoàng Lê Kha, Tp. Tây Ninh Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh