Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:30
  Di tích lịch sử và thắng cảnh Núi Bà Đen Miễn phí

  Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 10:42
  Rửa Xe Phước Sơn Miễn phí

  7A, Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 13:54
  Nhà Hàng Lạc Viên Miễn phí

  482, Điện Biên Phủ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 18:00
  Khu du lịch LONG ĐIỀN SƠN Miễn phí

  Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh