Trung ương cục Miền Nam

Trung ương cục Miền Nam
 • Từ ngày 26/06/2020
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Căn Cứ Trung Ương Cục Miền Nam Miễn phí

  Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

 • 09:01
  Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Miễn phí

  Xã Tân Lập, H. Tân Biên, T. Tây Ninh Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

 • 11:25
  Căn cứ Ban An Ninh Trung Ương Miền Nam Miễn phí

  Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

 • 14:20
  Đền thờ quan lớn Trà Vong Miễn phí

  Tân Biên, Tây Ninh Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.