Tham quan Hồ Dầu Tiếng - Ma Thiên Lãnh

Tham quan Hồ Dầu Tiếng - Ma Thiên Lãnh
 • Từ ngày 02/07/2020
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00
  Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh Miễn phí

  Dương Minh Châu, TP.Tây Ninh Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 11:00
  Chùa khmer khedol Miễn phí

  Thạnh Tân, TP. Tây Ninh Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 14:00
  Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh Miễn phí

  Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.