Núi Bà Đen - Long Điền Sơn

Núi Bà Đen - Long Điền Sơn
 • Từ ngày 03/07/2020
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00
  Núi Bà Đen 400.000 đ

  Ninh Sơn, Tây Ninh , Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 07:22
  Khu du lịch LONG ĐIỀN SƠN 500.000 đ

  Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 • 07:29
  Bò tơ Ba Bằng Miễn phí

  Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.