Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02763823999

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: vnpttayninh@vnpttayninh.vn

Địa chỉ: Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam: Là Di tích lịch sử được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 548/QĐ- TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Di tích lịch sử Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Di tích lịch sử Căn cứ Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Di tích tọa lạc tại Rùm Đuôn, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nằm cách thành phố Tây Ninh 60 km, Khu căn cứ đã được tôn tạo phục chế lại với những căn nhà lợp lá trung quân đơn sơ, gọn đẹp, chen lẫn trong màu xanh của lá rừng và chằng chịt những dây leo.Trung ương Cục miền Nam là cơ quan đầu não lãnh đạo trực tiếp Cách mạng miền Nam từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam đã đề ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam: Là Di tích lịch sử được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 548/QĐ- TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Di tích lịch sử Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Di tích lịch sử Căn cứ Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Di tích tọa lạc tại Rùm Đuôn, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nằm cách thành phố Tây Ninh 60 km, Khu căn cứ đã được tôn tạo phục chế lại với những căn nhà lợp lá trung quân đơn sơ, gọn đẹp, chen lẫn trong màu xanh của lá rừng và chằng chịt những dây leo.Trung ương Cục miền Nam là cơ quan đầu não lãnh đạo trực tiếp Cách mạng miền Nam từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam đã đề ra chiến lược, vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng miền Nam, làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)