Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

24 đường 3/2, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

0276 3813 456

utkhuong@gmail.com

Điểm đặc trưng

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Wifi miễn phí

Hóa đơn đỏ

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)